messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
นายจิตรกร บุตรโคตร
ปลัด อบต.โพนสูง
โทร : 081-9546542
นายจิตรกร บุตรโคตร
ปลัด อบต.โพนสูง
โทร : 081-9546542
อีเมลกลาง
Web mail
อบต.โพนสูง
info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)


image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของตำบลโพนสูง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลโพนสูง ตามแผนการดูแลรายบุคคล และประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2567
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของตำบลโพนสูง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลโพนสูง
การทำงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
เรียนเชิญเข้าร่วม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 นี้
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[15 พฤษภาคม 2567]
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลโพนสูง ประจำปี 2567[10 เมษายน 2567]
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน[19 มกราคม 2567]
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ/คนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[29 กันยายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview28
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview42
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview11

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview37
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview47

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าอาคารสำนักงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview9
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายธนกร พรรื่นเริง
นายก อบต.โพนสูง
โทร : 063-6297199
นายธนกร พรรื่นเริง
นายก อบต.โพนสูง
โทร : 063-6297199
นายบุญมี วรรณมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
โทร : 093-4454868
นายบุญมี วรรณมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
โทร : 093-4454868
นายวัง สาริคา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
โทร : 089-0588901
นายวัง สาริคา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
โทร : 089-0588901
นายวุฒิชัย ทาเงิน
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
โทร : 098-6154856
นายวุฒิชัย ทาเงิน
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
โทร : 098-6154856
นายจิตรกร บุตรโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
โทร : 0819546542
นายจิตรกร บุตรโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
โทร : 0819546542
นายสุรวุฒิ นามจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
โทร : 0951904312
นายสุรวุฒิ นามจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
โทร : 0951904312

สถิติ sitemap
วันนี้ 5
เดือนนี้1,496
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)42,996
ทั้งหมด 223,107


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
08/07/2567
08/07/2567
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
กค.
08/07/2567
08/07/2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สน.คท.
08/07/2567
08/07/2567
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ.
05/07/2567
08/07/2567
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
สน.คท.
05/07/2567
08/07/2567
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับวงเงินการให้กู้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
05/07/2567
05/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง