messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอก กรเอก ศรีหาญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
โทร : 083-2263992
นายทวี ผิวนวล
พนักงานจ้างเหมากู้ชีพ
โทร : 099-0695315
นายณรงค์ฤทธิ์ นันธิจารย์
พนักงานจ้างเหมากู้ชีพ
โทร : 093-0509615
นายรัตน์ พาจร
พนักงานจ้างเหมากู้ชีพ
โทร : 080-8149348
นายเอนก ไชยวัน
พนักงานขับรถกู้ชีพ
โทร : 093-4848037
นายวัยรักษ์ ไชยการ
พนักงานขับรถกู้ชีพ
โทร : 083-6436102

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง