องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (โครงการกันเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลโพนสูง หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 (โครงการกันเงินงบประมาณปี 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานลงหินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านคำบก หมู่ที่ 8 (งป.จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานลงหินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านดอนเชียงยืน หมู่ที่ 7 (งป.จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานลงหินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบ้านดงต้อง หมู่ที่ 6 (งป.จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้านถังไฟเบอร์กลาส บ้านค้อ หมู่ที่ 5ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบก หมู่ที่ 8 (เส้นที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ อบต.โพนสูงฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพฯ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำบก หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเชียงยืน หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดอนเชียงยืน หมู่ที่ 7 (งป.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 4 (งป.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดงต้อง หมู่ที่ 6 (งป.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านค้อ หมู่ที่ 5 (งป.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคำบก หมู่ที่ 8 (งป.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคำชน หมู่ที่ 2 (งป.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงต้อง หมู่ที่ 6 (งป.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำชน หมู่ที่ 2 (งบจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
1 - 20 (ทั้งหมด 97 รายการ) 1 2 3 4 5