องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานลงหินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านคำบก หมู่ที่ 8 (งป.จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานลงหินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านดอนเชียงยืน หมู่ที่ 7 (งป.จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานลงหินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบ้านดงต้อง หมู่ที่ 6 (งป.จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้านถังไฟเบอร์กลาส บ้านค้อ หมู่ที่ 5ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบก หมู่ที่ 8 (เส้นที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ อบต.โพนสูงฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพฯ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำบก หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเชียงยืน หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดอนเชียงยืน หมู่ที่ 7 (งป.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 4 (งป.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดงต้อง หมู่ที่ 6 (งป.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านค้อ หมู่ที่ 5 (งป.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคำบก หมู่ที่ 8 (งป.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคำชน หมู่ที่ 2 (งป.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงต้อง หมู่ที่ 6 (งป.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำชน หมู่ที่ 2 (งบจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดงต้อง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดอนเชียงยืน หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
1 - 20 (ทั้งหมด 95 รายการ) 1 2 3 4 5