องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

อยากทราบการขออนุญาตก่อสร้างบ้านครับ

เอกสารที่ต้องยื่น 1. สำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 2 ชุด (ขนาด A4) 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ยื่น จำนวน 2 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่น จำนวน 2 ชุด 4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าบ้านของทรัพย์สินไม่มาติดต่อเอง) จำนวน 2 ชุด 5. ภาพถ่าย (ด้านหน้า-ด้านข้าง (ซ้าย-ขวา)- ด้านหลัง ภายในบ้าน) จำนวน 2 ชุด 6. ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) จำนวน 2 ชุด (พร้อมสำเนาบัตร ผญบ.) 7.สำเนาแบบแปลนบ้าน จำนวน 1 ชุด

(โดย:นายวิชัย รักษากุล เขียนเมื่อ:16 มีนาคม 2566)

การขอหนังสือรับรองเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ 2 ชุด 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ 2 ชุด 3. สำเนาโฉนดที่ดิน 2 ชุด (ขนาด A4) 4. รูปภาพบ้าน 2 ชุด

(โดย:นางสงกาล ศรีเพ็ญ เขียนเมื่อ:16 มีนาคม 2566)

อยากสอบถามเรื่องการชำระภาษีประจำปี วันเดือนปีไหนครับ

ภายในเดือนเมษายน 2565 ค่ะ

(โดย:นายสกล คะเณวรรณ เขียนเมื่อ:18 เมษายน 2565)

ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหน้าบ้าน มืดมาเป็นเวลาหลายวันแล้วครับ

แจ้งนายช่างไฟฟ้ารับทราบแล้วค่ะ กองช่างจะดำเนินการให้โดยเร็วค่ะ

(โดย:นายสมนึก สาริคา เขียนเมื่อ:18 เมษายน 2565)

4 รายการที่ดำเนินการแล้ว