messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาศให้มีส่านร่วม [29 เมษายน 2567]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)[24 เมษายน 2567]
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลโพนสูง ปี 2566[27 เมษายน 2566]
กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[29 เมษายน 2565]
1 1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง