องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านดงต้อง (ข้างอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร มอก. ชั้น 3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง บรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง 4 โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง บรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง 4 โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคำชน หมู่ที่ 2 (แยกบ้านนายอภิสร) ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 954 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หนา 15 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ปริมาณงานหินลูกรังไม่น้อยกว่า 954.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งหนา 15 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 4 ปริมาณงานหินลูกรังไม่น้อยกว่า 954.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งหนา 15 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคำบก หมู่ที่ 8 (หน้าบ้านนายสอง) ปริมาณงานหินลูกรังไม่น้อยกว่า 954.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งหนา 15 เกซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสูง หมู่ที่ 1 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 954.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย หนา 15 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ตรานมโรงเรียน ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดถุง สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ๔ ศูนย์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ (แผนงานบริหารงานคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ทรายอะเบท และ นำ้ยาพ่นยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ทรายอะเบท และ นำ้ยาพ่นยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสูง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 701 สกลนคร เลขเข็มไมล์ 200400 กิโลเมตร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศชั้น 1 VIP) ตามโครงการพัฒนาองค์กร Organization Development(OD) ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้สังเกตการณ์ฯ อบต.โพนสูง (ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๖๖) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศชั้น 1 VIP) ตามโครงการพัฒนาองค์กร Organization Development(OD) ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้สังเกตการณ์ฯ อบต.โพนสูง (ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๖๖) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศชั้น 1 VIP) ตามโครงการพัฒนาองค์กร Organization Development(OD) ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้สังเกตการณ์ฯ อบต.โพนสูง (ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๖๖) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอชข.ที ขนาดบรรจุกล่อง 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.โพนสูง จำนวน 4 ศูนย์ และโรงเรียนในเขตอบต.โพนสูง 4 แห่ง ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2-2566 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 - 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอชข.ที ขนาดบรรจุกล่อง 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.โพนสูง จำนวน 4 ศูนย์ และโรงเรียนในเขตอบต.โพนสูง 4 แห่ง ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2-2566 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 - 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา,ถ้วยรางวัลฯ ประกอบโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ?โพนสูงเกมส์? ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Central Air เลขครุภัณฑ์ 420-58-0009 1 เครื่อง หน่วยงานกองคลังฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อประกันภัยผู้ประสบภัยจากรถยนต์ (พรบ.) รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 81-6884 และรถยนต์ส่วนกลาง(รถกู้ชีพ) ทะเบียน กน 1843 สกลนคร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ หน่วยงานกองคลังฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างจัดซื้อยานพาหนะและขนส่งงานซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 4715 สกลนคร หน่วยงานกองช่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการงานจัดทำตรายาง หน่วยงานสำนักปลัดฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างจัดซื้อยานพาหนะและขนส่งงานซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 4715 สกลนคร หน่วยงานกองช่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการงานจัดทำตรายาง หน่วยงานสำนักปลัดฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานกองช่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ของหน่วยงานกองคลัง (รายการวัสดุตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ ของหน่วยงานสำนักปลัด (รายการวัสดุตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของหน่วยงานกองช่าง (รายการวัสดุตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาศาสนาและวัมนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๗๐๑๐ สกลนคร (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คระยะตามรอบระยะเวลาการใช้งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
1 - 50 (ทั้งหมด 188 รายการ) 1 2 3 4