องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางและกำหนดปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้รถยนต์แต่ละคัน ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ (รอบปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2569) เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำชน หมู่ที่ 2 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสูง หมู่ที่ 1 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้านค้อ หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้านยางชุม หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
photo กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
photo กิจกรรมการประกาศมาตรการ "งดให้ งดรับ ของขวัญในทุกเทศกาล" (No Gift Policy) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
photo ประชาสัมพันธ์เงินเยียวยาคนพิการช่วงโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
photo ประชาสัมพันธ์โครงการการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file โรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
1 - 20 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1 2 3