องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบก หมู่ที่ 8 (เส้นที่ 2) ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.โพนสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนเชียงยืน หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารศาลาประชาคมและร้านค้าชุมชนบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง (ถังไฟเบอร์กลาส) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารศาลาประชาคมบ้านโพนสูง หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำบก หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมูที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมส่งเสริมฯ) ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกหนองหวาย (งบอุดหนุนเฉพาะกิจกรมฯ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน (DLTV) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินลูกรังบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 9 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปี 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ บ้านคำบก หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอำนวยความสะดวกด้านจราจรฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร (งาน สปสช.) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3