messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน ๑๘๔๓ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๗๐๑๐ สกลนคร (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คระยะตามรอบระยะเวลาการใช้งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมา[บริการจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการชำระภาษี ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 32 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 42 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 43 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาศาสนาและวัมนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 52 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการงานจัดทำตรายาง หน่วยงานสำนักปลัดฯ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 41 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานกองช่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ของหน่วยงานกองช่าง (รายการวัสดุตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 60 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 56 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 45 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 37 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 43 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Central Air เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๙ ๑ เครื่อง หน่วยงานกองคลังฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 43 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบก หมู่ที่ 8 (เส้นที่ 2) ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 134 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.โพนสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 178 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนเชียงยืน หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 159 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 191 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารศาลาประชาคมและร้านค้าชุมชนบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 166 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง (ถังไฟเบอร์กลาส) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 166 |
1 - 20 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง