messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box ตรวจสอบภายใน
นางสาวศิวนาถ สาริคา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
โทร : 083-3325340

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง