messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ (ประมวลจริยธรรมสถาท้องถิ่น) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 18 |
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ (ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 15 |
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ (ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 20 |
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 51 |
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 43 |
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 45 |
find_in_page ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 56 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง