messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [15 พฤษภาคม 2567]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย[3 พฤษภาคม 2567]
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของตำบลโพนสูง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลโพนสูง ตามแผนการดูแลรายบุคคล และประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2567[29 เมษายน 2567]
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง[23 เมษายน 2567]
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 [3 เมษายน 2567]
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของตำบลโพนสูง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลโพนสูง [28 มีนาคม 2567]
การทำงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร[2 กุมภาพันธ์ 2567]
เรียนเชิญเข้าร่วม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 นี้[5 มกราคม 2567]
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือน ประจำปี 2566[10 ธันวาคม 2566]
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566[8 ธันวาคม 2566]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 32 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง