messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[15 พฤษภาคม 2567]
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลโพนสูง ประจำปี 2567[10 เมษายน 2567]
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน[19 มกราคม 2567]
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ/คนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[29 กันยายน 2566]
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อมกลุ่มสตรีตำบลโพนสูง ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง และร้านครามสกล ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2566[22 กันยายน 2566]
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 และโครงการ 1 คน 1 กล้า คืนพื้นที่สีเขียวให้ธรรมชาติสร้างชุมชนให้มีชีวิต[17 กรกฎาคม 2566]
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566[21 เมษายน 2566]
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว ตำบลโพนสูงประจำปี 2566[19 เมษายน 2566]
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน "โพนสูงเกมส์" ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านค้อ โพนสวางยางชุม ประจำปี 2566[4 เมษายน 2566]
พิธีมอบเกียรติบัตรบัญฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565[23 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 80 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง