องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรบัญฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 [23 มีนาคม 2566]
งานสักการะหลวงพ่อองค์ดำ 2566 [23 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการติดตามประเมินผลศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี 2565 [21 พฤศจิกายน 2565]
คณะกรรมการสอบทวนสุ่มตรวจถังขยะเปียกลดโลกร้อนร่วมกับประธานอสม. อสม. และผู้นำหมู่บ้าน [6 ตุลาคม 2565]
โครงการเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำชน [26 กันยายน 2565]
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [26 กันยายน 2565]
การดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3 ประจำงวดเดือนกันยายน 2565 [23 กันยายน 2565]
การเปิดโครงการเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสูง [22 กันยายน 2565]
โครงการเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง [22 กันยายน 2565]
โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต ของตำบลโพนสูง ประจำปี 2565 ณ วัดยางประชาสามัคคี บ้านยางชุม [22 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 64 รายการ)