องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [19 มกราคม 2567]
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 และโครงการ 1 คน 1 กล้า คืนพื้นที่สีเขียวให้ธรรมชาติสร้างชุมชนให้มีชีวิต [17 กรกฎาคม 2566]
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว ตำบลโพนสูงประจำปี 2566 [19 เมษายน 2566]
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน "โพนสูงเกมส์" ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านค้อ โพนสวางยางชุม ประจำปี 2566 [4 เมษายน 2566]
พิธีมอบเกียรติบัตรบัญฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 [23 มีนาคม 2566]
งานสักการะหลวงพ่อองค์ดำ 2566 [23 กุมภาพันธ์ 2566]
แบบวัด EIT [10 มกราคม 2566]
โครงการติดตามประเมินผลศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี 2565 [21 พฤศจิกายน 2565]
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง [10 ตุลาคม 2565]
คณะกรรมการสอบทวนสุ่มตรวจถังขยะเปียกลดโลกร้อนร่วมกับประธานอสม. อสม. และผู้นำหมู่บ้าน [6 ตุลาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 72 รายการ)