องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายสมพร สุริยะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 086-2406868
นางนพาภรณ์ ปิ่นใจ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร : 093-3203678
นางยา ศรีปากดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087-0904501
นางดารุณี พันธุ์เพชร
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 088-5632458
นางกฤติมา ทันแล้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 088-3171809
นางสาวไพจิตร ทองบ่อ
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 097-3187439
นางทัศนา ไชยกาล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083-3298143
นางสาวพวงเพชร อุ่นอก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-3909068
นางสาววิภาริน โคตรชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 090-5676419