messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายสมพร สุริยะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 086-2406868
นางนพาภรณ์ ปิ่นใจ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร : 093-3203678
นางยา ศรีปากดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 097-3466918
นางดารุณี พันธุ์เพชร
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 095-6625896
นางกฤติมา ทันแล้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 088-3171809
นางสาวไพจิตร ทองบ่อ
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 095-1690946
นางทัศนา ไชยกาล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083-3298143
นางสาวพวงเพชร อุ่นอก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-3909068
นางประกาศ บุตรพรหม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
โทร : 087-8645671
นางสาวจตุรพร สีใส
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-4898408
นางวัชรีวรรณ กองแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-2254718
นางสาวปวีณา หล้าพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 062-07433455
นางสาวกุลนิดา งาตา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 094-6498783
นางสาวศศิมาภรณ์ ไชยบุบผา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 082-8608042
นางสาววิภาริน โคตรชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 081-6596361

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง