องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาววีณา สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 088-3384428
นางสาวมัณฑนา ขุมเงิน
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 086-1334089