messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวณัฏฐิญา ครองยุติ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 098-1095342
นางสาวมัณฑณา ขุมเงิน
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 086-1334089
นางสาวชไมพร สอนเทพา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 086-4762064

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง