องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านค้อ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเชียงยืน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนสูง หมู่ที่ 1 (เส้นที่ 1 ข้างวัดศรีสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนสูง หมู่ที่ 1 (เส้นที่ 2 บ้านนางตาถึงบ้านนายคำพอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 - กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการพัฒนาองค์กร Organization Development (OD) ของ อบต.โพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบิหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างวัสดุสำนักงาน-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างวัสดุสำนักงาน-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่-กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่-กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ ตรวจเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง มิตซูบิชิ ไทรทัน กต ๗๐๑๐ สกลนคร ที่ระยะเข็มไมล์ 220300 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ 478-63-0036 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน-กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหา่รส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 /ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดถุง สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ๔ ศูนย์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ๔ โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 มีนาคม 25667 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านยางชุม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านโพนสูง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงต้อง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำบก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน กองช่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.06 เมตร x 1.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมค์ประชุมไร้สายสำหรับห้องประชุมสภา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการต่อเติม ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงต้อง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเชียงยืน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง 4 โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 1 ? 31 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง 4 โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 1 ? 31 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หมู่ 7 บ้านดอนเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หมู่ 7 บ้านดอนเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หมู่ 7 บ้านดอนเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
1 - 50 (ทั้งหมด 245 รายการ) 1 2 3 4 5