องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างหรือคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุงานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสรา้ง 3 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำชน หมู่ที่ 2 (เงินอุดหนุนฯ-อุทกภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงต้อง-บ้านคำบก (งบอุดหนุนเฉพาะกิจกรมฯ ปี 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำชน หมู่ที่ 2ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉินฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการประกวดราคาซื้อรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน (แบบรถกระบะ) จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉิน (แบบรถกระบะ) จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโพนสูงฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตงานหรือคุณลักษณะเฉพาะฯ และ ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน (แบบรถกระบะ) จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมปรับแต่งคันคูห้วยบ้านค้อ หมู่ที่ 5และบ้านยางชุม หมู่ที่ 3ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างงานลงหินลูกรังบ้านคำชน หมู่ที่ 2ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file แผนการจัดการพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ ผด.2) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
1 - 20 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4