องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการ การชำระภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview265
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลีอกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview178
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างหรือคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุงานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสรา้ง 3 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำชน หมู่ที่ 2 (เงินอุดหนุนฯ-อุทกภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview221

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (กรณีโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่) grade
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (เพิ่มโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview179

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม