องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสูง หมู่ที่ 1 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำชน หมู่ที่ 2 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้านยางชุม หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุงานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสรา้ง 3 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำชน หมู่ที่ 2 (เงินอุดหนุนฯ-อุทกภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงต้อง-บ้านคำบก (งบอุดหนุนเฉพาะกิจกรมฯ ปี 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview181
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำชน หมู่ที่ 2ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview131
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview139
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview126
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (เพิ่มโครงการเงินอุดหนุนอุทกภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (เพิ่มโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview127

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม