messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ได้ดำเนินการออกให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำงวดเดือนเมษายน 2567
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง