ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 701 สกลนคร เลขเข็มไมล์ 200400 กิโลเมตร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง