ชื่อเรื่อง : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
รายละเอียด : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงได้จัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 267 โดยได้รับเกียรติจากโฆษกกระทรวงดิจิทัล นางสาววงศ์อะเคื้อ บุญศล เป็นประธานในพิธี ร่วมถึงคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ผู้นำท้องถิ่น และพนักงานทุกท่าน
ชื่อไฟล์ : F4K8QENSat12040.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JT6URx1Sat12047.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VJGwTq2Sat12055.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YVd2SauSat12100.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DbPqjSASat12105.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Xc3RWmWSat12109.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SvG2ATlSat12254.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้