ชื่อเรื่อง : อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด : อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของตำบลโพนสูง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลโพนสูงตามแผนการดูแลรายบุคคลและประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
ชื่อไฟล์ : SZEsRg6Mon31305.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้