ชื่อเรื่อง : ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ (รอบปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2569) เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

ชื่อไฟล์ : tWUvEuzThu114854.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : wA2dUv1Thu114945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : zUDMWXDThu115011.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้