ชื่อเรื่อง : เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างหรือคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ชื่อไฟล์ : eyG1tH3Thu104617.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้