messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
นายจิตรกร บุตรโคตร
ปลัด อบต.โพนสูง
โทร : 081-9546542
นายจิตรกร บุตรโคตร
ปลัด อบต.โพนสูง
โทร : 081-9546542
อีเมลกลาง
Web mail
อบต.โพนสูง
info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)


image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของตำบลโพนสูง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลโพนสูง ตามแผนการดูแลรายบุคคล และประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2567
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของตำบลโพนสูง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลโพนสูง
การทำงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
เรียนเชิญเข้าร่วม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 นี้
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[15 พฤษภาคม 2567]
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลโพนสูง ประจำปี 2567[10 เมษายน 2567]
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน[19 มกราคม 2567]
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ/คนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[29 กันยายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายธนกร พรรื่นเริง
นายก อบต.โพนสูง
โทร : 063-6297199
นายธนกร พรรื่นเริง
นายก อบต.โพนสูง
โทร : 063-6297199
นายบุญมี วรรณมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
โทร : 093-4454868
นายบุญมี วรรณมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
โทร : 093-4454868
นายวัง สาริคา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
โทร : 089-0588901
นายวัง สาริคา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
โทร : 089-0588901
นายวุฒิชัย ทาเงิน
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
โทร : 098-6154856
นายวุฒิชัย ทาเงิน
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
โทร : 098-6154856
นายจิตรกร บุตรโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
โทร : 0819546542
นายจิตรกร บุตรโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
โทร : 0819546542
นายสุรวุฒิ นามจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
โทร : 0951904312
นายสุรวุฒิ นามจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
โทร : 0951904312

สถิติ sitemap
วันนี้ 31
เดือนนี้1,496
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)42,996
ทั้งหมด 223,107


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง